Psykolog, men hvem er jeg som menneske?

Mit navn er Dianna Schou, jeg er 48 år og uddannet psykolog fra Københavns universitet.

Ved siden af mit faglige virke er jeg gift og mor til en pige på 15 år, derudover er jeg også bonus mor til min mands tre voksne børn.
I en stor del af mit liv har jeg beskæftiget mig med rådgivning og terapi til mennesker med misbrugsproblemer. Derigennem har jeg draget erfaring med behandling af angst, stress og præstations problemer,lavt selvværd, personlighedsforstyrrelser og medafhængigheds-problematikker samt letteredepressive tilstande, både til enkelt individer og par. Jeg brænder for at give dig den bedste behandling som bygger på evidensbaserede metoder, derfor lægger jeg stor vægt på efteruddannelse og ekspert supervision.
iPsyk - Dianna Schou
Psykolog Dianna Schou
Jeg har gennem flere år deltaget som frivillig i selvhjælpsorganisationer for mennesker berørt af dysfunktionelle familieforhold. Min interesse for at hjælpe familier med dysfunktion udspringer af et personligt forhold. Jeg er vokset op i en familie der var Jehovas vidner og blev udelukket af sekten i min tidlige ungdom, sammen med min mor. Jeg har på egen krop erfaret konsekvenser af dysfunktionelle forhold som var forankret i en ekstrem religiøs holdning. Jeg har selv siddet i terapi og derfor er det vigtigt for mig, at du føler dig mødt som menneske. I dag hjælper jeg mennesker til at finde fodfæste i livet gennem mit virke som psykolog og efteruddannelser i parterapi og schematerapi.
På studiet i psykologi har jeg skrevet speciale i motiver bag indtagelse af illegale rusmidler speciale. Den viden og analytiske tilgang jeg pådrog mig under arbejdet med specialet anvender jeg i mit arbejde, f.eks. når det gælder alkoholproblemer, stofmisbrug eller andre problemer. Det er selvfølgelig klart at der er tale om forskellige former for motiver og at mennesker udvikler forskellige måder at håndtere udfordringer på.

Min teoretiske tilgang er eklektisk. Det vil sige at jeg henter inspiration fra eksistensfilosofien, systemisk teori, tilværelses psykologi og kognitive retninger. Jeg har gennem mange år fordybet mig i kognitiv terapi og schema terapi, nu er jeg så igang med emotionsfokuseret parterapi. Jeg oplever at specielt schematerapi har noget unikt at tilbyde, når det gælder at bryde genstridige mønstre i tanker, følelser og adfærd. I forhold til kognitiv terapi henter jeg inspiration fra den metakognitive retning der ikke så konkret beskæftiger sig med indholdet af tanker og følelser, men hvordan du forholder dig til det du tænker, der er med andre ord fokus på hvordan du håndterer en udfordring eller en følelse (f.eks. angst tanker) fremfor hvad det er du tænker. Dog tror jeg ikke på at problemer/udfordringer udelukkende løses ved at vi forholder os metakognitivt til dem.
Jeg brænder for at skabe en tryg og tillidsfuld relation i terapien, så du kan få hjælp til at udvikle de færdigheder du har brug for og derved finde dit ståsted i livet.  Som psykolog arbejder jeg under tavshedspligt, derfor er alt hvad jeg hører i terapeutisk sammenhæng fortroligt og vil blive behandlet efter de retningslinjer der vedrører tavshedspligten. Herudover arbejder jeg ud fra de etiske principper for nordiske psykologer, samt psykolog nævnets retningslinjer og psykologloven.
Scroll to Top