Ufravigelige normer

Personer domineret af schemaet ufravigelige normer fremstår som perfektionistiske og drevet indefra. De tror på, at de konstant må stræbe efter at leve op til ekstremt høje standarder. De ufravigelige normer er indre styret, som et ideal personen konstant stræber efter. De lever op til normerne, fordi de føler, at det er hvad der er forventet, det er hvad man ”bør” gøre. Det er ikke for at få anerkendelse, selvom det kan være en bonus. Personen med ufravigelige normer ville tilstræbe at efterleve normerne, selvom der ikke var andre der lagde mærke til det.

Ofte føler personen sig presset. Det føles ikke som en mulighed at afvige fra normen, presset er ubarmhjertigt, idet det er umuligt at leve op til det perfekte. Personen er kontant presset til at prøve hårdere for at imødekomme idealet. Under overfladen oplever personen en angst for at fejle eller falde igennem, det vil sige ikke nå idealet 100 %.

Tidspres er et udpræget problem for den med ufravigelige normer, der er så meget at gøre og så lidt tid. Personen bliver irriteret og kritisk, idet de oplever, at det er svært både for dem selv, men også for andre, at imødekomme normerne. Man kan sige at personen er hyper kritisk, både overfor sig selv og dem omkring dem. Der er fokus på effektivitet, tidsbesparelse, planlægning, organisering, korrekt opførsel mm. Det kan være svært at leve sammen med en der har schemaet ufravigelige normer, ingenting er nogensinde godt nok.
Ufravigelige normer, perfektionisme schema
Ufravigelige normer, perfektionisme
De ufravigelige normer kan præge forskellige områder af personen liv. Det kan være arbejde f.eks. arbejdsnarkomaner, eller skole og uddannelse, udseende, hjemmet, sport, etik eller overholdelse af regler mm. Personen lægger overdreven opmærksomhed på detaljen og undervurderer, hvor meget bedre deres performance er, i forhold til det der er normalt inden for området. Rigide regler dominerer personens liv f.eks. urealistisk høj etik, kulturelle eller religiøse standarder.  Det er alt eller intet, enten lever man op til normen eller også fejler man, det er altid et forsøg på at gøre mere og yde bedre. Personen tillader ikke sig selv at nyde egen succes, fordi et nyt mål ligger forude. Selv ser personer med dette schema ikke deres standarder som perfektionistiske, de ser det som det der er normalt og forventet.
For at der kan være tale om, at ufravigelige normer er et maladaptivt schema, må personen i signifikant grad lide under det. F.eks. ved at personen mangler glæde i sit liv, har sundhedsproblemer med stress eller fysiske symptomer, lavt selvværd, eller utilfredsstillende relationer intimt eller på jobbet.
Ufravigelige normer schema
Ufravigelige normer indenfor præstation
Mål for behandlingen
Målet med behandlingen af schemaet ufravigelige normer består i at forstå dets ophav. Hvor har personen lært disse normer. Dette for at sætte de indlærte normer i perspektiv med det personen egentlig selv ønsker at have i sit liv i dag. Vi kommer til at arbejde med at reducere normerne og det hyper kritiske, så der kommer mere balance i livet. Det kan være at opnå mindre, og yde mindre perfekt i forskellige områder af livet. Formålet er at få mere leg og glæde ind i livet, uden at føle at man spilder tid og føler sig skyldig over det. Personen lærer at tage sig tid til at forbinde sig følelsesmæssigt til dem der betyder noget for dem. De lærer at tillade det uperfekte, samtidig med at de stadig ser det værdifulde. Vi arbejder med at reducere kritik og krav over for sig selv og dem man holder af, og i stedet være mere accepterende overfor menneskelige fejl og mindre rigide omkring regler.

Jefferey Young har identificeret maladaptive og dysfunktionelle schemaer, følg et link herunder for et overblik eller en detaljeret beskrivelse af de enkelte schemaer:

Scroll to Top