Anderledes udenfor, socialt isoleret

Personer med dette schema tror de er anderledes end andre mennesker. De føler sig ikke som en del af de fleste grupper, de føler sig isoleret, udenfor eller udenfor og kigger ind. Der er en følelse af ikke at høre til eller ikke passe ind sammen med andre.

Alle der vokser op med at føle sig anderledes kan udvikle dette schema. Oprindelsen kan tage udspring i mange situationer. F.eks. en familie med en anden religiøs overbevisning end det omkring liggende samfund eller mobning. I skolen kan det være et barn som er ordblind eller særligt begavet, at vokse op i en berømt familie, at have stor fysisk skønhed eller et udpræget defekt udseende, det kan være homoseksualitet, etniske minoriteter, børn af alkoholikere, traume overlevere, mennesker med fysiske, mentale, eller psykiske handicap, forældreløse eller adopterede, eller mennesker der har tilhørt en signifikant højere eller lavere økonomisk status end dem omkring dem. Mange årsager kan ligge til grund for at personen har følt sig anderledes og ikke rigtig som en del af det større fællesskab.
Typisk adfærd hos personer med dette schema er at de forbliver i periferien af grupper, eller helt undgår grupper. De indgår gerne i ensomme aktiviteter, hvor de ikke skal forholde sig til andre end sig selv eller nogle få nærmeste. De fleste enspændere har dette schema. Afhængigt af hvor påvirket den enkelte er af dette schema indgår personen måske i subkulturer, men føler sig stadig fremmedgjort fra den større sociale verden. Han eller hun kan føle sig fremmed fra alle grupper, men have nogle få intime relationer, eller være frakoblet fra stort set alle. Det er vigtigt altid at huske at schemaer kan variere i hvor meget de indvirker i personers liv.
Anderledes, udenfor, socialt isoleret schema
Anderledes, udenfor, socialt isoleret
Mål for behandlingen
Helt basalt er det centrale mål i terapien at hjælpe personen med at føle sig mindre forskellig fra andre mennesker. Selvom et menneske ikke føler sig som en del af den almindelige majoritet og normaliteten, så er der stadig andre mennesker som er ligesom dem. I bund og grund er vi alle mennesker med de samme basale behov og ønsker. Selvom vi har mange forskelligheder, så er vi i bund og grund mere ens end vi er forskellige. Der kan være en del af samfundet, som personen aldrig vil komme til at passe ind i, f.eks. en homoseksuel i Jehovas vidner. Men der er andre steder personen vil passe ind. Personen lærer at gå væk fra uvelkomne grupper og finde mennesker og grupper der er mere ens og accepterende. Ofte må mennesker med dette schema foretage store forandringer i livet og overkomme stor indre modstand for at opnå dette.

Jefferey Young har identificeret maladaptive og dysfunktionelle schemaer, følg et link herunder for et overblik eller en detaljeret beskrivelse af de enkelte schemaer:

Scroll to Top