Utilstrækkelig selvkontrol, selvdiciplin schema

Når schemaet "utilstrækkelig selvkontrol, selvdiciplin" er dominerende mangler personen som regel selvkontrol og kan have svært ved at tilbageholde følelser og impulser. Det kan være svært at udholde kedsomhed, eller tolerere frustration længe nok til at opnå langsigtede mål. Man kan sige at den umiddelbare tilfredsstillelse bare ikke kommer hurtigt nok.

Schemaet kan opfattes på et spektrum, hvor det i den ekstreme ende kan fremstå som dårligt opdragede børn. Personen opfører sig som et barn der ikke har lært at følge almene normer, personen har svært ved at tilbageholde følelser der kan resultere i udbrud på upassende vis. Eller kan ikke vedholde studie liv, udsætter og mislykkes, fordi det er svært for personen at udøve den selvdiciplin der skal til for at opnå kontrol med situationen.
I den mildere ende kommer schemaet til udtryk ved at personen forsøger at undgå ubehag f.eks.
 • Smerte
 • Konflikt
 • Konfrontation
 • Ansvarlighed
 • Overanstrengelse
De undgår disse elementer i deres liv også selv om det er på bekostning af egen integritet. Typisk adfærd er
 • Impulsivitet
 • Distraktion = åndsfraværende uopmærksomhed
 • Desorganisering = bringe i uorden
 • Uvillighed til at blive i kedelige opgaver
 • Intense følelsesudtryk f.eks. raserianfald – hysteri
 • Vanemæssig forsinkelse
 • Upålidelighed
Alle disse typer adfærd har til formål at få opfyldt kortsigtet tilfredsstillelse på bekostning af langsigtede mål. Afhængighed kan akkompagnere dette schema men ikke altid. Det at dulme med alkohol, stoffer eller andet kan være en måde at undgå at mærke kedsomhed eller undgå at tage ansvar for egen situation.
Schemaet gælder de personer som har svært ved at kontrollere eller disciplinere sig selv i forhold til en bred definition af opgaver, de kan ikke sætte grænser for sig selv og har problemer på mange livsområder med at kontrollere sig selv. Impulsiviteten styrer og er ikke bragt under normal kontrol. Impulsivitet er i sig selv en evne vi alle er født med, gennem vores familie og samfundet lærer barnet hvornår det er passende at kontrollere sin impulsivitet.
ADHD kan gøre det svært for barnet at opnå kontrol over sin impulsivitet. Er dette tilfældet er det vigtigt at få en udredning for ADHD eller ADD ved en psykiater.
Schemaet i sig selv opleves ikke som en følelse eller et savn. Modsætningen kan være schemaet defekt/forkert, hvor personen oplever sig selv som sådan, eller schemaet forladt angst for at miste, hvor angsten tager over. Schemaet opleves som uden for den enkeltes kontrol og uden følelser.
De fleste mennesker med dette schema vil gerne være mere selvdisciplinerede og have selvkontrol, men de kan ikke rigtig få det til at fungere, selvom de prøver og prøver.
Den positive side ved at have dette schema er, at personen kan være let, have sjov, og lege. Men når det er ude af balance, bliver schemaet destruktivt for personen selv.
Utilstrækkelig selvkontrol selvdiciplin schema
Utilstrækkelig selvkontrol selvdiciplin
Mål for behandlingen
Målet for behandlingen er at tilvejebringe den kærlige og faste guidning, som personen måske har manglet op gennem opvæksten. Det handler om at opbygge en sund voksen tilstand, der kan få impulsiviteten under kontrol, så personen kan nå mål på lang sigt. En del af behandlingen vil centrere sig om at hjælpe personen til at indse værdien af at opgive kortsigtede mål til fordel for langsigtede mål. Samt rationalisere over hvad der er normal sund impulskontrol i forskellige situationer. Deri ligger at opøve impulskontrol og planlægning af langsigtede mål.
Scroll to Top