Overinvolveret, sammenfiltret schema

Når en person med schemaet "overinvolveret, sammenfiltret" kommer i terapi, er det ofte med et fokus på en anden nærtstående som de er knyttet til. Det kan være svært både for dem selv og for terapeuten at skelne, hvor personens identitet starter og hvor den anden ender. De er med andre ord sammenfiltret med et andet menneske. Den anden person er som regel en forælder, eller en forælder figur (partner), søskende, chef eller bedste ven.

Personen med overinvolvering føler ekstrem følelsesmæssig involvering og nærhed med forælder figuren, på bekostning af fuld individuation og normal social udvikling. De tror som regel ikke de kan overleve følelsesmæssigt uden konstant støtte fra den anden og omvendt, at den anden ikke kan overleve uden dem, de har desperat brug for hinanden. De føler sig næsten som en person med forælder figuren. De føler de ved hvad den anden tænker og føler uden at de behøver spørge. De føler det er forkert at sætte grænser for forælder figuren og de føler sig skyldige hvis de gør det. De fortæller den anden person alt og forventer at den anden person også fortæller dem alt. De er fusioneret med den anden, og kan føler sig overvældet og kvalt.
På grund af denne sammenfiltreing med den anden har mange et underudviklet selv, en mangel på individuel identitet, det kan opleves som en følelse af tomhed. De kan fremstå som et fraværende selv, fordi de har underkastet deres identitet for at vedligeholde forbindelsen til forælder figuren.
De kan føle de driver omkring i verdenen uden retning, de ved ikke rigtig hvem de er. De har ikke formet deres egne præferencer, eller udviklet egne talenter og evner. Egne naturlige inklinationer er ikke fulgt, det betyder de har ikke fulgt hvad de naturligt er gode til og elsker at gøre. I ekstreme tilfælde kan de spørge sig selv om de egentlig virkelig eksisterer. Deres meninger, interesser, valg, og mål er refleksioner af den person de er sammenfiltret med. Det er som om den anden persons liv er mere virkeligt for dem end deres eget.  Forælder figuren er stjernen og de er satellitten.
Typisk adfærd inkluderer, at kopiere adfærden fra forælder figuren, tænke og tale om den person, være i konstant kontakt med den person, og undertrykke alle tanker og følelser der er i uoverensstemmelse med forælder figuren. Hvis personen prøver at separere sig fra den overinvolverede forældre figur, så oplever de skyldfølelse.
Overinvolveret sammenfiltret schema
Overinvolveret sammenfiltret
Mål for behandlingen
Det centrale mål er at hjælpe personen med at udtrykke deres spontane naturlige selv, fremfor at undertrykke sig selv og tilpasse deres identitet til forælder figuren. Det betyder at fokus er på at udvikle og mærke egne præferencer og meninger og udtrykke dem naturligt. Personen hjælpes til at kunne udtrykke egne:
    • Præferencer
    • Meninger
    • Beslutninger
    • Talenter
    • Naturlige inklinationer, det personen naturligt indefra føler tilskyndelse til
Helbredelse fra schemaet ses ved at personen ikke længere er fokuseret på forælder figuren (den de er sammenfiltret med) i en usund grad. De er i stedet optaget af og centreret i deres eget liv. De er ikke længere fusioneret med den anden og er blevet klar over, hvor de er forskellige fra den anden og hvor de er ens. De sætter grænser for forælder figuren og udvikler en fuld følelse af deres egen identitet. For de personer som har undgået nærhed, for at undgå overinvoldvering, er målet at etablere forbindelser til andre der hverken er for fjerne eller for overinvolverede.

Jefferey Young har identificeret maladaptive og dysfunktionelle schemaer, følg et link herunder for et overblik eller en detaljeret beskrivelse af de enkelte schemaer:

Scroll to Top