Gruppeterapi for medafhængige

Er du pårørende og medafhængig til en person der drikker for meget eller bruger stoffer i skadelige mængder? Oplever du smerte i den relation, så er der hjælp at hente.

Det er svært at være i en nær relation til et menneske, som skader sig selv gennem et forbrug af alkohol eller stoffer.

gruppeterapi medafhængighed
Gruppeterapi for medafhængige kan være effektiv for pårørende til misbrugere.
Oplever du gang på gang følelser af at være kørt fast i et negativt mønster, at du løber panden mod en mur, når du taler med den som bruger. Har du prøvet at gøre alt hvad du kan, for at ændre personen og dig selv. Eller undrer du dig over, hvorfor netop du er havnet i denne situation. Måske er denne nye gruppe noget for dig.
Vi vil gennem et gruppeforløb på 10 gange a to timer se nærmere på nogle at de mekanismer i personligheden der kan være medvirkende årsag til at vi indgår i disse smertelige relationer.
Mange medafhængige sidder i en uudholdelig situation, hvor de er splittet mellem kærlighed til den misbrugende og en sund fornuft der siger, at noget er helt galt, men er der noget helt galt?
Ja, i alt for mange tilfælde er der noget helt galt. Forskning i behandling af misbrugere viser alt for ofte komorbiditet, som betyder samsygelighed. Det vil sige, at personen der er afhængig af alkohol eller stoffer ikke bare er afhængig, men også har en psykisk lidelse, i nogle tilfælde er der tale om en egentlig personligheds-forstyrrelse. Dette er yderst problematisk da afhængigheden forværrer den psykiske lidelse og omvendt. Forskning viser, at dem, som er afhængige af alkohol eller stoffer lider af følgende lidelser:
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Alkoholikere: 18-44% Stofmisbrugere: 50-90%
 • Depression og angstforstyrrelser
 • Alkoholikere: 30-35% Stofmisbrugere: 11-60%
 • PTSD
 • Alkoholikere: 15-25% Stofmisbrugere: 29-36%
 • ADHD
 • Alkoholikere + stofmisbrugere: 5-31%


  Men hvorfor er det vigtigt?
  Jo, det er vigtigt fordi mennesker ofte finder sammen i parforhold hvor ”kemien” passer. Det vil sige, man finder sammen med en partner der er i stand til at sætte nogle af de allerdybeste grundkonflikter i spil. Inden for schema terapi taler man om schema kemi. Det vil sige, at man har en tendens til at søge en partner der danser samme dans, som man har kendt til gennem det meste af sit liv. Er man vokset op med mangel på nærhed og kærlig kontakt finder man ofte sammen med en partner der vil vække manglen og de smertelige følelser til live igen.

  Hvad du kan gøre Gennem schema terapi er det muligt at ændre sine mønstre, så de ikke længere har samme magt over dig. Schema terapi er en metodisk tilgang der inkluderer teoretiske aspekter inden for tilknytningsteori, oplevelses orienteret psykodynamisk teori, gestaltterapi mm. Du vil gennem schema terapien få indsigt i dine egne dybe overbevisninger og dermed få indsigt i, hvad det er der gør, at du gentager smertefulde mønstre igen og igen. Studier i schema terapi viser signifikant bedring hos personer med personlighedsforstyrrelser. Det er vist, at en dobbeltsidig indsats, altså en indsat overfor afhængigheden og den psykiske lidelse samtidig, er det som virker bedst i behandlingen af misbrugslidelser.

  Er det værd at prøve Hvis en dobbeltsidig indsats er det der virker bedst for misbrugeren, er det måske også det der virker bedst for de medafhængige. Derfor vil vi i gruppen arbejde med din medafhængighed og dine egne psykiske overbevisninger, det betyder, at vi vil se på hvordan du har udviklet dig som menneske og hvorfor du har en tendens til at indgå i dysfunktionelle relationer. For at du kan få indsigt i de underliggende overbevisninger i din personlighed har jeg valgt at starte nogle gruppeforløb op. Grupperne henvender sig til medafhængige, det vil sige personer, som oplever at være stærkt og dysfunktionelt forbundet til misbrugere. Gennem gruppeforløbet vil du blive introduceret til schema terapi og du vil få redskaber til at identificere egne underliggende schemaer. Vi vil over 10 gange gå i dybden med dig som person og vi vil fokusere på at give dig indsigt i de dynamikker der sker mellem den misbrugende og dig. Formålet er at udvikle dine evner til at passe på dig selv, i en kærlig og omsorgsfuld erkendelse af dine behov. Vi vil også se nærmere på hvad der er på spil i misbrugeren og måske på et dybere plan få indsigt i årsager til at de handler som de gør. Formålet er at kunne give slip på de negative mønstre og komme kærligt videre i livet.

  Hvis du mener dette er noget for dig så skriv til dianna@ipsyk.com.
  Du kan også læse mere på ipsyk.com omkring schema terapi. Hvis du hellere vil ringe, så er jeg klar til at besvare dine spørgsmål på 42 91 54 40. Prisen er 6000 kr. for 10 gange a to timers varighed. Det vil sige det koster 600 kr. for to timer. Der vil ikke være mere en 4 deltagere på et hold Jeg kører to grupper, en aften og en om dagen. Læs mere på ipsyk.com for information omkring tid og sted.

  Anvendt litteratur: Stefánsson, R. (2017). Misbrug og personlighedsforstyrrelser. I E. Simonsen, & B. B. Mathiesen, Personlighed og personlighedsforstyrrelser – En grundbog (s. 289-304). Hans Reitzels Forlag.
  Giesen-Bloo, J., Van Dyck, R., Spinhoven, P., Van Tilburg, W., Dirksen, C., Van Asselt, T., Kremers, I., Nadort, M., and Arntz, A. (2006). Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Randomized Trial of Schema-Focused Therapy vs Transference-Focused Psychotherapy. Archives of General Psychiatry 63.6 pp. 649-58. Young, J., Klosko, J. (1993). Reinventing your life. Plume: Penguin Group. USA
  iPsyk - Dianna Schou
  Dianna Schou
  Psykolog
  Scroll to Top