Hvad er Schematerapi?

Jeg har valgt at arbejde med schematerapi som metodisk tilgang, idet schematerapien har noget helt unikt at tilbyde den som ønsker forandring. Der er tale om en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi. Det vil sige at schematerapi er en avanceret form for kognitiv terapi der integrerer elementer fra tilknytningsteori, gestaltterapi, oplevelsesorienteret psykoterapi samt en opmærksomhed på den terapeutiske proces fra psykodynamisk terapi.

Jeg oplever, som terapeut, at specielt opmærksomheden på den terapeutiske proces og relationen mellem klient og terapeut er noget særligt inden for schema terapien. Alt efter hvilket problem du kommer med og hvilke udfordringer du oplever i livet, bliver terapien tilpasset med henblik på at imødekomme dine specifikke behov. Den terapeutiske relation er i højsædet og det terapeutiske rum kan være et sted at opøve færdigheder i at udtrykke behov. Ikke alle er vant til at udtrykke behov på en konstruktiv måde, nogle lukker helt af og kan ikke mærke hvad de egentlig har behov for og andre kommer til at blive aggressive eller skubbe folk fra sig når de giver udtryk for behov. I schema terapien lægger jeg særlig vægt på, at du lærer at identificere underliggende behov og udvikle evner til at kommunikere behov på en måde, som gavner dig uden at såre dine nærmeste. Derfor er det vigtigt for mig at informere om at det terapeutiske rum er et sted, hvor en tillidsfuld relation kan opbygges.

Schematerapi hos iPsyk
Jeg har valgt at arbejde med schematerapi som metodisk tilgang, idet schematerapien har noget helt unikt at tilbyde den som ønsker forandring.

Schematerapi er udviklet af Jeffrey Young, professor i psykologi ved Columbia University i New York. Fundamentet for udviklingen var, at ikke alle klienter erhvervede tilstrækkelig gavn af almen kognitiv terapi. Nogle klienter oplevede problemer af kronisk karakter med f.eks. vedvarende former for angst, tilbagevendende depressioner eller gentagelse af uhensigtsmæssige mønstre igen og igen, det kunne være problemer med partnervalg, eller ikke at kunne mærke behov og sætte grænser. Schema terapien tilbød en gennemgribende forandring dybere i personen med det resultat at mønstre kunne brydes.

Hvordan bruges schemaer i terapien?

Schema terapien startes ved at vi taler om de problemer du oplever i dit liv. Du får et spørge skema udleveret, som vil hjælpe med at afklare hvilke skemaer der er de mest fremtrædende i dit liv. Behandlingen vil indeholde elementer af undervisning f.eks. hvordan schemaerne er med til at styre dit liv. Dette vil hjælpe dig til at få øget bevidsthed om hvad det er der sker i dine relationer og hvorfor det er så svært at ændre på fastgroede mønstre. Med udspring i de problemer du oplever i dit liv, vil vi sammen gå tilbage og undersøge hvorfra disse problemer har deres ophav. Jeg vil nænsomt og i samarbejde med dig guide dig i en ny retning. Dette sker gennem forskellige øvelser i terapien. Det har vist sig, at schema terapi kan hjælpe med at heale traumer fra barndommen, så traumerne ikke længere har samme magt i dit liv. Dette sker gradvist gennem tid i takt med at du får viden og erkendelse af dine måder at reagere på i bestemte situationer. Du får hjælp og støtte fra mig til at finde måder du kan imødekomme dine dybe behov for nærhed og dermed opnå et tilfredsstillende liv med nærende relationer.

Jefferey Young har identificeret maladaptive og dysfunktionelle schemaer, følg et link herunder for et overblik eller en detaljeret beskrivelse af de enkelte schemaer:

Scroll to Top