Hvad er narcissisme?

Du kan her læse om hvad narcissisme er og hvordan du genkender de karakteristiske træk hos narcissister.

Du vil også kunne læse om hvordan man kan forstå narcissisme på et spektrum. Hvis du ønsker at gå dybere og afklare med dig selv om du har narcissistiske træk, er det muligt at få lidt mere afklaring i slutningen af denne artikel, hvor der findes et link til en selvtest.

Hvad er en narcissist?
Hvad er en narcissist?

Du kan have hørt din veninde tale om at hendes chef er psykopat eller at hendes ex kæreste var narcissist. Måske tænker du selv, at en af dine nære er så svær at være sammen med, at personen kvalificerer sig til en diagnose.
Begreberne narcissisme eller psykopater fylder mere og mere i vores daglige tale. Gennem blandt andet tv-programmet ”Din psykopat” fortæller læge Charlotte Bøving om hvordan det har været at vokse op med en psykopatisk far. Vi kender også forfærdelige eksempler på svært forstyrrede personer der begår mord eller seksuelle krænkelser, disse personer anses som regel også som psykopater.

Men hvad vil det sige at være psykopat og hvordan er det forskelligt fra Narcissisme. Det vil jeg forsøge at svare på gennem denne artikel. Først forklarer jeg hvad psykopati er og bagefter kommer jeg ind på narcissisme.

Hvad er psykopati?

Psykopati er en alvorlig form for personlighedsforstyrrelse, hvor personens måde at forholde sig til sin omverden i den grad afviger fra det som kulturelt er opfattet som normal adfærd og holdning. I lægefaglig retorik taler man om dyssocial personlighedsstruktur. Det er ca. 2-3 procent af befolkningen der udgør denne gruppe og forekomsten er højest i fængsler og kriminelle miljøer. Der er registreret flere mænd end kvinder inden for denne gruppe.

Der er en række karaktertræk som gør sig gældende ved sådan en alvorlig personlighedsforstyrrelse, det er helt klare advarselssignaler til dig om at du skal holde dig fra nære interaktioner med den type person. Jeg beskriver disse træk herunder.

Grov ligegyldighed over for andres følelser – personen vil have en tendens til at udnytte andres følelser til egen fordel. Det har ingen betydning om de kommer til at såre eller træde på andre mennesker for at opnå et mål.
Manglende ansvarsfølelse – ansvaret fralægges og det er som udgangspunkt altid de andre eller den anden der har skylden. Det er alle de andre den er gal med i psykopatens øjne.
Manglende respekt for sociale normer – personen opfører sig som en der har en særlig ret til selv at bestemme, hvornår noget er i orden og hvornår det ikke er. Det gælder også det at begå kriminalitet, lyve, manipulere andre mennesker mm.
Manglende evne til at fastholde forbindelser med andre – er ikke interesseret i personer som ikke længere kan ”bruges” til egne ønsker og formål.
Lav frustrations- og aggressionstærskel – personen vil have tendens til raseriudbrud hvor der ødelægges ting, eller ligefrem voldelig adfærd.
Manglende evne til at lade sig påvirke af erfaringer, inklusiv straf – personen har en lav læringskurve. Fordi der er meget lav ansvarstagen og nærmest ingen selvrefleksion, evner personen ikke at lære af egne fejl. Dybest set føler personen ikke, at det overhovedet er deres ansvar, derfor opstår muligheden for at tage ansvaret på sig og lære af det heller ikke.
Personen vil have tendens til at bortforklare, fralægge sig skyld og projicere dette ud i omgivelserne – personen vil altid have en forklaring på hvorfor lige præcis den adfærd han eller hun lagde for dagen var berettiget og at de måske ligefrem selv er helt uskyldige eller ofre for andres opførsel. Det er aldrig egen fejl.
Personen udviser ingen tegn på skyldfølelse eller anger – det er meget svært for ham/hende at komme med en oprigtig undskyldning. Der vil ikke være tegn på at personen prøver at forsone sig.
Empati og medfølelse kan læres men bruges i det omfang at det gavner psykopatens egne interesser og behov.

Som det fremgår af listen, er det alvorlige adfærdstræk som vil have konsekvenser for de personer der er omkring denne person. Denne type personlighed kan være stærkt charmerende i starten og føles måske spændende at være sammen med, fordi de kan være iderige, forførende og søde overfor dig. Men pas på, afvent og se på personens livshistorie, spørg eventuelt ind til tidligere parforhold og se hvordan ex kærester bliver italesat. Læg også mærke til hvordan personen er i stand til at reflektere over egen andel i de ting der er sket tidligere i hans/hendes liv. Vær varsom såfremt du er kommet i kontakt med den type af personlighed, uanset hvor forførende han/hun er, så iagttag og dan dig et helhedsindtryk over noget tid. Hvordan imødekommer personen dig hvis du sætter grænser? eller hvis du kommer med en reel kritisk? f.eks. hvis han/hun er kommet flere timer for sent eller har glemt en aftale med dig. Bliver personen vred over den reelle kritik du kommer med? Eller er det et hav af dårlige undskyldninger uden et egentligt hensyn til dine følelser?
Som udgangspunkt er det bedste råd, at holde sig langt væk, også selvom han/hun er så charmerende at være sammen med i starten. Pas på dig selv og søg mennesker som er bedre i stand til at tage ansvar for sig selv og imødekomme dine følelser.

Psykopati eller dyssocial personlighedsstruktur er ikke det samme som det at have narcissistiske træk. Der er nogle vigtige grader af skadelig adfærd at tage i betragtning. Herunder vil jeg gå lidt dybere ind i hvad narcissisme er.

Hvad er narcissisme?

Narcissisme er en form for opblæst ego, altså et ego ude af proportioner. Der kan være forskellige grunde til at en person ”lider” af et opblæst ego. Noget af forklaringen kan ligge i opdragelsen. Måske er personen blevet overforkælet og har haft en særstatus i familien. Der har måske været mangel på sunde og relevante grænser. Gennem særstatus og særbehandling er personligheden dannet og kommet til at opfatte sig selv som en der er mere berettiget end andre. Det er en forkælet form for narcissisme. Det betyder ikke at personen ikke er i stand til at ændre sig eller forstå at hans/hendes adfærd har konsekvenser for andre. Måske bliver den forkælede narcissisme type fornærmet over at du kan tænke der er noget galt med vedkomnes adfærd, men er der en grad af sundhed til stede i personen, vil de kunne rette ind og ændre sin adfærd.
Det opblæste ego kan også stamme fra en form for overkompensering. En forklaring kan være at personen er vokset op med betydelig mangel på nærhed, kærlighed og omsorg. Måske har en forælder været hård og kontant, udsat barnet for kritik og barnets selvværd har lidt under det. I takt med at barnet vokser op er han/hun begyndt at kompensere for at føle sig forkert. Personen kan have bygget en bestemt identitet op som dækker over det ødelagte selvværd. Der er altså tale om et falsk selv som personen identificerer sig med. I stedet for at mærke det lave selvværd bliver personen afhængig af sit nye og mere kompetente og ofte opblæste selvbillede.
Egentlig stammer ordet narcissist fra den Græske myte om Narcissus der kun kan se sig selv og ender med at falde i endeløs fordybelse i jagten på sit eget spejlbillede. En typisk narcissist er selvoptaget og kan ikke se realistisk på sig selv eller dem omkring ham eller hende. Det kan jo til forveksling godt ligne de ovenstående træk der blev beskrevet ovenfor, men alligevel adskiller det sig ved graden af skadelig adfærd.

Den dyssociale personlighed ligger altså langt yderligere og er kendetegnet ved mere alvorlig skadelig adfærd end en person med narcissistiske træk. Herunder vil jeg beskrive nogle af de træk som er fremtrædende hos narcissisten.

Narcissistiske træk

Ligesom menneskers personligheder varierer, kan de måder narcissisme viser sig på også variere. Derfor kan det være rigtig svært at afgøre om en anden person er psykopat, narcissist eller har tenderende narcissistiske træk.

 • Selvoptaget – personen er meget fokuseret på sig selv og egne behov
 • Mangler empati og indlevelsesevne, men kan godt have en indlært evne til at forstå andre mennesker og vise sympati
 • Føler sig berettiget med en form for særstatus – kan f.eks. blive voldsomt irriteret i trafikken over andre bilister fordi personen føler at han/hun skal være den der er forrest. Eller kræver særbehandling og ekstra service på restauranter og kan opføre sig nedladende/irettesættende over for personalet
 • Ekstrem anerkendelsessøgende, personen har brug for opmærksomhed og bringer ofte sig selv i centrum eller lider under manglende anerkendelse
 • Grandios selvopfattelse der er ude af proportioner med det personen, egentlig står for eller kan – en overdreven følelse af at være betydningsfuld selvom personen ikke er mere eller mindre end alle andre
 • Sætter reglerne og dominerer samspillet
 • Overfladisk – fokus på ting og objekter der kan signalere status
 • Bruger andre mennesker til egne formål og har ikke forståelse for andres grænser hvis ikke de passer ind i narcissistens plan

Alle disse træk kan spænde fra milde grader af narcissistiske træk til de rigtig alvorlige hvor der er total mangel på samvittighed og medmenneskelighed. Når du søger viden om narcissisme er det højst sandsynligt fordi du er stødt på en person du tænker er narcissist og derfor en person der kunne befinde sig i den høje ende af spektret. Herunder vil jeg uddybe to typer af narcissisme, den klassiske og ondartede narcissist. Men det skal nævnes at det have narcissisme i sit liv eller som et træk ikke nødvendigvis er dårligt. Dette beskrives nærmere i slutningen af artiklen, hvor jeg henviser til Dr. Craig Malkin’s model for narcissisme på et spektrum.

Hvad er sund narcissisme?

Den sunde narcissisme er at være i balance mellem yderpunkterne ”total mangel” på selvværd og et ”arrogant opblæst selv”.

Den sunde narcissisme kendetegnes ved:

 • Evnen til at tage ansvaret for at skabe egen trivsel og livsglæde i livet og i ens nære relationer.
 • At vurdere sig selv positivt, samtidig med, at man viser respekt for sine medmennesker, altså en tilpas og afstemt mængde ydmyghed uden mangel på selvværd.
 • Et sundt afstemt selvværd, der stemmer overens med det man står for som person og det man har udrettet.
 • Evnen til at sætte sunde grænser og dermed at passe på sig selv og andre.

Mennesker med sund narcissisme vil være rare og behagelige at være sammen med. De kan stå i centrum uden at blive overvældet og forlegne, de opsøger ikke konstant at stå i centrum ved fx at dominere samtalen og tale om egne meninger og holdninger, eller praler med alt det de ved. Der er en form for balance og ligevægt mellem personen og hans/hendes omgivelser hos den sunde narcissisme. Den sunde narcissisme er kendetegnet ved, at personen ved hvornår, det er på sin plads at give efter eller stå fast. Der er en fleksibilitet og evne til at tilpasse sig de ydre omstændigheder, så der skabes ligevægt og balance i personens relationer. De kan udvise empati og dyb medfølelse for sine medmennesker, samtidig med at de beskytter egne grænser. Sund narcissisme kan tåle at give andre plads og vil ikke stå stålfast på sine rettigheder/meninger hvis det er skadeligt eller går ud over nære relationer.

Hvad er klassisk narcissisme?

En klassisk usund narcissisme er kendetegnet ved at personen har en arrogant og opblæst adfærd. Personen sætter gerne sig selv i centrum ved at smigre sig ind og dominere samtaler og relationer. De udnytter andres gode vilje til egen fordel og egne behov. Manipulation er et middel til at forføre dem omkring ham/hende ved at være sød, flirtende og sjov i det sociale samspil. På den måde får personen sine tilhørere/publikum fanget ind og kan dermed begynde at fordreje og manipulere virkeligheden til egen fordel. Det karakteristiske er, at det ikke er til andres fordel, men udelukkende personens egne interesser, f.eks. at bevare en bestemt position. Den usunde narcissist har en skamløs relations stil (som personen der kun inviterer én, eller taler med én, hvis de selv kan profitere af det). Usunde narcissister har en grandios selvopfattelse med en stærk tendens til at overvurdere sig selv og egne evner. Det kan opfattes eller virke som benægtelse af realiteten og være temmelig påfaldende når man sammenligner det personen siger om sig selv, med de relationer personen har til sine omgivelser.
Ofte bruges der en lidt drillende subtilt nedladende stil af narcissisten overfor andre. Det kan være svært at gøre op med, da det jo virker temmelig uskyldigt, men som samtidig er med til at holde en vis form for dominans i relationen. Den usunde narcissisme er fordomsfuld og har en udisciplineret kognitiv stil, tænker sort hvidt om sin omverden og er ikke typen der tilgiver eller ser på formildende omstændigheder. De kan have en tendens til at undgå det seriøse og forpligtende, såvel som længerevarende intime nære relationer, da det kan være svært for den usunde narcissist at indgå i et ligeværdigt intimt forhold og investere sig selv i det. De kan bilde sig ind, at andre mennesker synes de er vidunderlige, er misundelige på dem, eller beundrer dem (altså de ser sig selv som vidunderlige og fantastiske mennesker).
Lige så social som personen er i det sociale ydre liv, lige så tvær og utilnærmelig er personen ofte i privatlivet. De reagerer med stilhed, afstand, utilnærmelighed og vrede i det private, når partneren kræver noget af dem, eller partneren ikke opfører sig som narcissisten ønsker.

Den ondartede narcissisme

Den ondartede narcissisme er en helt anden type personlighed. Hvor den klassiske narcissist ikke er ond eller skadende med overlæg, er det hos den ondartede langt mere sadistisk og nydelsesbetonet at ødelægge andres menneskes liv eller umenneskeliggøre andre.
Andre mennesker bruges til at opfylde egne behov og interesser. Narcissisten kan bruge egne børn som forsyning til at få nærvær og intimitet. Børnene kan ende med at blive følelsesmæssigt underernærede fordi det er forælderens opfattelse af barnet (benægtelsen) og behov (være superforælder) der konstant er i forgrunden. Narcissisten vil her være opsøgende overfor mennesker der kan give ham/hende status eller magt. Andre mennesker bruges som forsyning til at få beundring, anerkendelse og opmærksomhed, alt det som kan fjerne narcissisten fra at mærke tomrummet i sig selv. Måske er personen ligefrem en redder/helt der nyder godt af at være den der er ovenpå i relationen, men samtidig bag den andens ryg taler nedladende og hånligt. Den ondartede narcissist har en bevidst dagsorden, hvor hans eller hendes ofre bliver spundet ind i et net af usandheder og manipulation til narcissistens egen fordel. Narcissisten kan ændre personlighed på et splitsekund, hvis du vover at sige dem imod. Og de kan blive sukkersøde og forføre dig på en lyserød sky straks efter, for igen at få dig spundet ind i sin magt og kontrol. Den ondartede narcissist vil altid sørge for at være på toppen af relationen, den der har det sidste ord og du kan ikke få et argument igennem. Der er ingen anerkendelse eller empati for dit synspunkt medmindre det taler i narcissistens favør. Ofte ender det med at narcissistens offer mister sin sunde forstand og gør alt for at gøre narcissisten tilfreds og dermed undgå vredes udbrud og svær konflikt, bare for at få ro i forholdet til narcissisten. Det er opslidende og drænende og mange der kommer ud af sådan en relation skal bruge lang tid på at genskabe sig selv og genvinde troen på eget selvværd. Den ondartede narcissist bruger vold, det kan være fysisk eller psykisk terror med vredesudbrud, hvor der ødelægges ting (måske dine ting), trusler, stilhed, afstraffelse, hvis ikke du indordner dig hans/hendes ønsker. Der er her tale om en udspekuleret og manipulerende type person, som ikke står af vejen for at bruge dig i sit spil. Det spil hvor han/hun selv er kongen/dronningen, den der bestemmer reglerne men også den eneste der kender det sande regelsæt og den eneste der har ret til at bryde dem uden at skulle bøde for det. Den ondartede narcissisme kan betragtes som en afhængighed, man kan sige at personen er afhængig af at føle sig grandios, det giver personen en form for rus og fjerner ubehaget ved at mærke sig selv og egen tomhed.

Der er altså både en sund måde og en usund måde at have narcissisme i sit liv. En vigtig indikator når du vurderer både dig selv og de besværlige personer i dit liv, er at se på de nære relationer. Hvad er kvaliteten af de nære relationer personen har. Er der tale om overfladiske flirtende relationer eller dybe respektfulde nærende relationer. Er der tale om et mønster med manglende evner til empati, intimitet, seriøsitet og ansvarstagen, eller er der tale om en person som har dybe nære relationer som er opbyggende og som er funderet i gensidig respekt og intimitet. Dette kan ses specielt i relationer som parforhold men også i forhold til familie, venner og kollegaer. Er der overensstemmelse mellem det personen siger om sig selv og det personen rent faktisk står for eller har opnået i sit liv. Mange aspekter af personens liv er værd at tage i betragtning hvis du mistænker dig selv eller en du kender for at være narcissist.

Hvordan kan vi forstå narcissisme på et spektrum?

Jeg vil herunder komme ind på hvordan vi kan forstå narcissisme på et spektrum, men for at gøre det vil jeg bede dig om at læse myten om Narcissus. Dette for at give dig et indblik i hvordan mangel på narcissisme kommer til udtryk. Mangel på narcissisme bliver synligt i myten gennem figuren Echo der ingen stemme har i sig selv og som forelsker sig i narcissisus. Efter myten er blevet beskrevet går jeg mere i dybden med selve spektrummet som det beskreves af dr. Craig Malkin.

Myten om Narcissus

”For længe siden i det gamle Grækenland levede en ung mand Narcissus. Han var søn af flodguden Cephissus og nymfen Liriope. Hans guddommelige ophav havde velsignet ham med et gudesmukt ydre. Med bølgende løkker af hår og en krop som en ægte græsk gud, formet af år med klatring i træer og jagt af dyr havde Narcissus hurtigt en skare af beundrere omkring sig.
Unge som ældre faldt for ham ved første øjekast og snart nåede rygtet om ham ud over den menneskelige verden. Hver gang han vandrede gennem skoven og de fine kildevæld, tiltrak han sig et publikum af vandnymfer, der higede efter at få et glimt af ham. Narcissus blev vant til al den opmærksomhed og beundring men tilbød aldrig en velkommen response. Lige så legendarisk hans smukke ydre var blevet, lige så velkendt blev hans ligegyldighed. Han afviste alle dem som prøvede at nærme sig ham. Det var som om han så sig selv over venlighed og kærlighed, som om han så sig selv over den almindelige verden af mennesker, over alle, selv over Guderne.
En dag tilsluttede nymfen Echo sig skarene af urekrutterede elskere. Som solen brød gennem trækronerne, fik hun et glimt af Narcissus på jagt gennem skovens dyb. Hendes hjerte brændte. Ude af stand til at se væk fulgte hun efter ham, først diskret bag blade og træer og senere mere lydhørt direkte i hans fodspor. Snart opdagede Narcissus at han blev fulgt.
”Hvem der”? Kaldte han ud
Echo prøvede at svare ham, men hun havde ikke en stemme. Echos stemme var fjernet som et resultat af en ældgammel forbandelse af Gudinden Hera. Echo prøvede at svare men kunne ikke andet end at gentage hans ord.
”Hvem der”? Svarede hun trist.
”Kom frem nu”, kommanderede han
”Frem nu” svarede hun med tåre i sine øjne.
Narcissus blev irriteret ”vis dig selv” sagde han vredt
”dig selv” sagde Echo mens hun stille kom frem og lagde armene omkring ham
Men hans hjerte forblev koldt ”Gå væk med dig” ” jeg dør hellere før jeg elsker dig” sagde han og forlod hende.
”elsker dig” sagde Echo grædende. Ydmyget og knust forsvandt hun ind i den tætte skov.
Guderne blev trætte af de vrag der kom i kølvandet på Narcissus. En mand ved navn Ameinias var blevet så fortvivlet over at Narcissus afviste hans tilnærmelser, at han drog et svær gennem sig selv. Men før det havde han bedt en stille bøn til hævnens Gudinde Nemesis. Hun svarede med en forbandelse som passede til den grusomhed hun var vidne til. Narcissus skulle selv kende til smerten ved uforløst kærlighed.
En eftermiddag snart efter kom Narcissus forbi en smuk spejlblank skovsø. Tørstig efter sin tur gennem skoven, bøjer han sig ned for at drikke af det klare vand. Lige inden han møder overfladen får han i vandet, et glimt af det smukkeste ansigt. Han var så omtåget af forbandelsen fra Nemesis at han ikke opdagede at det var hans eget billede han så i vandet. Hans hjerte bankede hårdt i brystet, han havde aldrig mærket sådan en følelse før, en dyb længsel, en glæde ved at være i nærheden af en anden. Måske er det kærlighed tænkte han.
” kom og vær sammen med mig” sagde han længselsfuldt.
Men der var stilhed
”hvorfor svarer du mig ikke” græd han mens han kiggede på sin egen refleksion.
Han bøjede sig ned for at kysse det smukke ansigt, men straks forsvandt det fra hans øjesyn.
”kom tilbage” græd han mens han gang på gang prøvede at række ud efter den smukke mand.
Timerne gik, dage gik, til sidst rejste Narcissus sig og sagde højt til sig selv. Nu ved jeg hvad jeg skal gøre.
”jeg kommer til dig” sagde han til vandet, ”på den måde kan vi være sammen”.
Og så dykkede han ned i skovsøen, dybere og dybere ned i mørket i en jagt på sit eget smukke spejlbillede. Han forsvandt helt ud af syne og aldrig kom op til overfladen igen.
Få øjeblikke senere, voksede den smukkeste lilje frem og bøjede sine smukke blade ned mod skovsøens overflade hvor den reflekterede sit eget spejlbillede.”

Frit oversat fra dr. Craig Malkin.

Den beskrevne myte er en fri oversættelse af myten som den er beskrevet i bogen The narcissist test af Dr. Craig Malkin

Hvorfor et spektrum?

Narcissisme kan inddeles på et spektrum, som går fra mangel på sund narcissisme i den ene ende til utilpasset og skadelige narcissisme i den anden ende. I midten af spektrummet findes den sunde narcissisme.

Siden tidernes morgen har det inden for filosofien været et moralsk dilemma om det gode menneske skal elske sig selv eller andre højest. Selv i biblen står der ”du skal elske din næste som du elsker dig selv”. Selvkærlighed er ikke usundt, meget forskning viser, at mennesker med et positivt syn på sig selv og en god tiltro til omverdenen også klarer sig godt på mange planer.

Sigmund Freud satte Narcissisme begrebet ind i en ny kontekst, han beskrev det som en vigtig udviklingsfase i barndommen. Han mente det var en afgørende fase for at kunne danne meningsfulde og tætte forhold. Vores passion for os selv som børn giver os energien til at række ud til andre og bruge andre til at få vores behov imødekommet. Vi er nødt til at overestimere værdien af os selv for at vi kan se andre som vigtige personer.

Inden for psykologien blev narcissismebegrebet diskuteret af Heinz Kohut og Otto Kernberg. De så meget forskelligt på narcissisme. Kohut mente, at det er vores behov for at udvikle et solidt selv der driver os frem i livet. Han så narcissisme som vitalt for et godt velbefindende gennem hele ens liv. Han mente, at narcissismen forsyner os med ambition, fremdrift, kreativitet og resiliens. Børn får et sundt selv opbygget af forældre der spejler det som et vigtigt og værdifuldt barn. Og barnet ser sig selv som elsket og værdsat af to helt særlige og gode mennesker, dets mor og far. Når barnet bliver mødt og får dets basale behov dækket, vil det også udvikle en sund selvkærlighed, det vil tro på sig selv og egen værdi i livet og stræbe efter at få ambitioner, ønsker og mål indfriet. Et sundt selvværd og tro på egen værdi og rettighed i livet, fremfor at være selvudslettende er en form for sund narcissisme.

Otto Kernberg var enig med Kohut i at sund narcissisme forsyner os med selvværd, stolthed, ambition, kreativitet og resilience. Men i modsætning til Kohut havde han udviklet et syn på den grandiose narcissisme som skadelig. Kernberg havde gennem sit arbejdsliv haft at gøre med mennesker der var alvorligt mentalt forstyrrede med tendenser til psykoser og aggression. Han mente, at nogle af disse mentalt forstyrrede mennesker nærmest var de rene uhyrer, der i den grad var blevet udsat for svigt op gennem deres opvækst. De havde ikke fået en god og kærlig spejling af forældre, og havde ikke fået deres basale behov dækket i tilstrækkelig grad. Netop derfor udviklede de sig i retning af ydergrænserne på spektrummet, enten total mangel på narcissisme eller med et stort og overkompenserende ego der dækker over et ødelagt og svigtet menneske.
I dag er der kommet mere viden til og narcissisme udvikles ikke kun i forbindelse med mangel på forældres omsorg og kærlige spejling. Der kan også være tale om en opvækst med manglende sunde grænser, mangel på følelsesmæssig intimitet og samtidig overforkælelse. Et barn kan vokse op med en form for særstatus i forældres øjne og føle sig berettiget til at være noget helt specielt og få speciel behandling fra alle andre, også senere i sit liv.
Man kan altså ikke udelukkende sige at det at have narcissisme er dårligt. Derfor giver det også mening at se narcissisme på et spektrum, hvor der i den ene ende er total mangel på sund narcissisme og i den anden ende er stærk afhængighed af et opblæst ego.

Dr Craig Malkin som jeg referer til her i artiklen er professor i klinisk psykolog og underviser på Harvard i medicinske studier. Han beskriver et spektrum af narcissisme, hvor midten af spektret er der, hvor en person er mest i balance med sig selv og sin omverden.

Narcissisme spektrum
Narcissisme spektrum – Model over det narcissistiske spektrum

Når vi skal forstå narcissismespektret, er det vigtigt at have både Echo og Narcissus i tankerne. Echo er narcissistens modsætning med en total mangel på egen stemme. Hun er forelsket i narcissisten men har ikke nok stemme i sig selv til at stå frem med sine egne meninger og holdninger. En total mangel på narcissisme eller egenkærlighed er heller ikke sundt.

Personer der placerer sig på 0 i spektret nyder aldrig følelsen af at være noget særligt eller speciel på nogen som helt måde. Måske har de aldrig rigtig følt sådan. Gennem religion og kultur får vi som regel banket ind i vores hoveder, at man ikke skal tro man er noget, eller det at føle sig som noget særligt er egoistisk og dårligt. Men vi skal ikke undervurdere betydning af hvor vigtigt det er at have et sundt solidt selvværd. En person der befinder sig på 0 vil ofte afvise at få ekstra hjælp og støtte selv i svære stunder. De vil ikke føle at de er berettiget til nogle goder eller speciel opmærksomhed overhovedet. De kan være stærkt i tvivl om egne værdier og behov selv i det daglige liv. Det skaber problemer i relationer, fordi andre ikke kan mærke hvor personen er følelsesmæssigt. De vil have en tendens til at gemme sig væk og undgå særlig opmærksomhed i nære relationer men også på jobbet. Tænk på den stille søde og venlige kollega der aldrig rigtig står frem og som altid indretter sig efter gruppens behov uden indvendinger. Man kan spørge sig selv, hvor stor er chancen for at nå egne ambitioner i livet og et tilfredsstillende parforhold hvis ikke du er i stand til at turde gå efter dine drømme og sige dine ønsker højt, ja, endda tillade dig selv at mærke dem.

Kom videre

Jeg har modtaget undervisning i behandling af narcissisme og hjælp til pårørende bl.a. gennem kurser hos Wendy Behary, psykolog i New York. Jeg tilbyder derfor terapi til pårørende og eller personer med en narcissisme problematik. Du kan læse mere om Wendy Behary her : https://disarmingthenarcissist.com/about-wendy-behary/

Til alle som ønsker at læse videre om narcissisme vil jeg anbefale Disarmening the Narcissist af Wendy Behary, og Rethinking Narcissim af Dr. Craig Malkin. Eller på dansk Narcissisme det dårlige – og overraskende gode ved at føle sig helt speciel af Dr. Craig Malkin

Selvtest

Link til selvtest af hvor du befinder dig på det narcissistiske spektrum: https://www.drcraigmalkin.com/#narcissismtest

Scroll to Top