Usikker i daglige gøremål, afhængig schema

Er dette schema dominerende, kan personen fremstå som et hjælpeløst barn, der føler sig usikker og ude af stand til at tage vare på sig selv, på egen hånd. Livet opleves som overvældende og de føler sig ude af stand til at håndtere det.

Schemaet har to elementer:

1) Inkompetence: Personen mangler tro på egne beslutninger og egen dømmekraft i hverdags-situationer. De hader og frygter at møde forandring alene; de føler sig ude af stand til at takle nye opgaver på egen hånd og føler de har brug for en der kan vise dem hvad de skal gøre. De føler sig som børn der er for unge til at overleve på egen hånd i verdenen. Uden en forælder vil de måske dø. I den ekstreme del af schemaet vil personen tro at de ikke er i stand til at få mad, tøj, og husly for dem selv, de tror de ikke vil kunne navigere fra et sted til et andet, eller klare simple hverdagsopgaver på egen hånd.
2) Afhængig: Dette element følger det første, fordi personen føler sig ude af stand til at klare sig på egen hånd, er den eneste option at finde en person der kan tage sig af dem eller ikke at fungere overhovedet. De personer som typisk tager sig af dem, er forældre, eller substituerende forældre såsom partnere, søskende, venner, chefer, eller terapeuter. Forældre figuren gør ofte alt for dem eller viser dem, hvad de skal gøre for hver enkelt skridt i livet. Kærne overbevisningen hos personen med dette schema er ” jeg er inkompetent, derfor er jeg afhængig af andre”.

Typisk adfærd er at spørge om hjælp, konstant stille spørgsmål når der arbejdes med nye opgaver, gentagende gange søge råd om beslutninger, have svært ved at rejse alene og klare finansielle anliggender alene, giver hurtigt op, afstår fra yderligere opgaver (f.eks. forfremmelse på jobbet), og undgår nye opgaver. At have besvær med at køre er ofte en metafor for dette schema. Personer med schemaet undgår og frygter at køre alene. De frygter at bilen bryder sammen, de farer vild, eller noget uforudset sker og at de så ikke vil kunne klare det på egen hånd. Derfor har de brug for en der kan løse situationen og håndtere problemerne for dem. 
Som regel kommer personen ikke i terapi med målet om at blive mere uafhængig og kompetent. De kommer for at få en magisk løsning, eller for at få en expert der kan og vil fortælle dem hvad de skal gøre.

De kommer som regel med problemer i form af akse 1 symptomer: angst, fobisk undvigende adfærd, eller stress relaterede fysiske problemer. De kan være deprimerede, fordi de er bange for at forlade en kontrollerende, måske misbrugende partner eller forælder, der fungere som en forælder figur for dem. De tror ikke de kan overleve på egen hånd. Deres mål med terapien er at blive fri for de symptomer, fremfor at ændre deres grundforestilling om at være afhængig og inkompetent.
En lille procentdel der kommer i terapi med dette schema, overkompenserer ved at fremstå, som det total modsatte af afhængige. Selvom de inde i føler sig inkompetente, insisterer de på at gøre alt på egen hånd. De nægter at stole på nogen for at få hjælp til noget som helst. De vil ikke være afhængige, heller ikke i situationer, hvor det er normalt at være afhængig. De kan fremstå som pseudo modne børn, der er vokset op alt for tidligt, de klarer den alene, men de gør det med en stor del angst. De påtager sig nye opgaver og tager egne beslutninger, de præsterer fint og tager gode beslutninger, men inde i føler de som regel altid en frygt for at denne gang vil de ikke være i stand til at klare det.

Usikker schema
Usikker i daglige gøremål, svært at tage beslutninger
Mål for behandlingen
Hovedformålet med behandlingen er at øge personens fornemmelse af kompetence og mindske afhængighed af andre mennesker. At øge personens fornemmelse af kompetence, involverer, som regel, at opbygge både selvtillid og evner. At mindske afhængighed af andre personer, involverer at overkomme undvigelse og i stedet udføre opgaver på egen hånd. Ideelt set stopper personen med at være afhængig af andre personer i en usund grad. At opgive at være afhængig er nøglen til behandlingen. Terapeuten guider klienten til en form for respons forebyggelse. Klienten lærer at stoppe med at søge hjælp hos andre, de lærer at klare ting på egen hånd og accepterer at fejle er at lære, de lærer at holde ud indtil de har lært det og får succes og beviser overfor dem selv, at de i sidste ende kan skabe løsninger på problemer. Gennem forsøg og fejl lærer personen at stole på egen intuition og dømmekraft.

Jefferey Young har identificeret maladaptive og dysfunktionelle schemaer, følg et link herunder for et overblik eller en detaljeret beskrivelse af de enkelte schemaer:

Scroll to Top