Defekt, forkert, værdiløs schema

Når "defekt, forkert og værdiløs" schemaet er dominerende vil det typisk vise sig ved, at personen dybest set føler sig forkert, behæftet med fejl, værdiløs og uelskelig.

Det kan være personlige træk ved dem eller det kan være deres udseende, de føler sig for tynde, for tykke, for dovne, for dumme, for kedelige, for underlige, for trængende, for onde, for grimme, for høje, for lave, for svage. Måske har de uacceptable seksuelle eller aggressive fantasier. Et eller andet ved dem selv føles helt defekt. Det er ikke noget de gør, men noget de føler at de er i sig selv.

En person med dette schema frygter relationer med andre, fordi de frygter at blive afsløret, at andre ser igennem dem og de vil føle sig oversvømmet med skam. Det kan være både i intime relationer, sociale relationer eller begge. Typisk devaluerer personen sig selv eller tillader andre at mishandle eller verbalt misbruge dem. De er hypersensitive overfor kritik og afvisning og kan reagere meget stærkt ved at blive kede af det og dybt nedtrykte eller vrede, alt efter om personen overgiver sig til eller overkompenserer for schemaet. De føler at de er skyldige i deres problemer med andre mennesker. 

Typisk er personen over selvbevidst og laver mange sammenligner mellem sig selv og andre. De føler sig dybt usikre på sig selv, specielt når de er sammen med andre, som de opfatter som ikke defekte.

Personen kan være jaloux og konkurrerende, specielt på områder, hvor de føler sig defekte. F.eks. udseendet. De vælger ofte kritiske og afvisende partnere, som fastholder dem i en følelse af værdiløshed og kan opleve, at de selv bliver kritiske overfor mennesker der elsker dem. Dette er som regel en ubevidst måde at handle og gentage sit mønster på.
Schemaet kan lede til misbrug, spiseforstyrrelser, og andre alvorlige problemer. 

Livsfælden defekthed – at føle sig forkert – værdiløs
Dette schema udvikles som regel tidligt i livet, personen har følt sig uelskelig eller ikke respekteret som barn, er gentagne gange blevet afvist, eller kritiseret af en forælder. Det har skabt en global følelse af at være uelskelig, at føle sig værdiløs. Barnet har troet på forælderens budskab og kommet til at tro på, at forælderen havde ret i at kritisere eller afvise. Barnet bebrejdede sig selv og følte det hele var sin egen skyld. Derfor blev barnet ikke vredt, men i stedet ked af det, skamfuld og trist. Det er dog ikke altid kun forælderen der er årsag til schemaets oprindelse. Det kan også være at det har været en anden signifikant og betydelig autoritet i barnets liv, f.eks. en klasse lærer eller bedsteforælder. 

 

Defekt værdiløs schema
Pige føler sig værdiløs og defekt

Mål for behandlingen.
Det primære mål i terapien er at øge fornemmelsen af selvværd. Personer der har healet dette schema, tror på, at de er værdige til at blive elsket og de kan bedre tillade, at andre elsker dem og viser kærlig opmærksomhed. De kan se at følelsen af defekthed var overvurderet eller en fejltagelse indlært i fortiden. Hvis der er tale om en fysisk fejl, retter nogle på fejlen andre kan ikke rette den, men accepterer og erfarer at det ikke har betydning for deres værdi som mennesker. Personen lærer at acceptere uperfekthed og ved, at vi alle er uperfekte og stadig elskværdige. Personer der har healet dette schema slapper mere af sammen med andre, de føler sig mindre sårbare og udsatte når de er sammen med andre, de er ikke længere anstrengte og over selvbevidste når andre lægger mærke til dem. De ser andre som mindre dømmende og mere accepterende. De sætter menneskelige fejl ind i et mere realistisk perspektiv og stopper med at holde hemmeligheder tilbage. Hvis de bliver kritiseret eller afvist, kan de vedligeholde en følelse af egen værdi. Komplimenter accepteres mere naturligt.

Personen vil ikke længere tillade at andre behandler dem nedgørende. De lærer at vælge partnere der elsker dem og behandler dem godt. De udøver ikke længere adfærd der overgiver sig til, undgår eller overkompensere for følelsen af defekthed og værdiløshed.

Jefferey Young har identificeret maladaptive og dysfunktionelle schemaer, følg et link herunder for et overblik eller en detaljeret beskrivelse af de enkelte schemaer:

Scroll to Top