Følelsesmæssig hæmning schema

Personer domineret af schemaet følelsesmæssig hæmning, fremstår som følelsesmæssigt lukkede og er overdrevet hæmmede når det kommer til at tale om og udtrykke egne følelser.

Personen fremstår følelsesmæssigt flad fremfor udtryksfuld, og kontrolleret fremfor spontan. De tilbageholder udtryk for varme, omsorg og tilbageholder aggressive drifter. De værdsætter menneskelige interaktioner præget af selvkontrol frem for intimitet og frygter at miste selvkontrollen hvis de slipper følelserne løs. Dybest set frygter de at blive overvældet af skam, eller undergå en skrækkelig konsekvens, såsom straf eller blive afvist eller forladt. Ofte kontrollerer og hæmmer personen også signifikante andre (børn, partner) i at udtrykke positive eller aggressive følelser, specielt hvis følelserne er intense.

Personen hæmmer følelser, hvor det ville være sundere at give udtryk for dem. Alle børn fødes med en sund og spontan barnemode, og vi lærer alle at tæmme vores følelser og impulser med henblik på at kunne respektere andre menneskers rettigheder. Dog er personer domineret af følelsesmæssig hæmning gået for langt. De har hæmmet deres naturlige spontane barnemode i sådan en grad at de har glemt hvordan det er at være naturlig og legende.

De mest almindelige områder hvor personen er overkontrolleret inkluderer:

  • At hæmme vrede og aggression.
  • Hæmme positive følelser som glæde, kærlighed, seksuel spænding.
  • Overdreven overholdelse af rutiner eller ritualer.
  • Svært for personen at udtrykke sårbarhed eller kommunikere egne følelser fuldt ud.
  • Overdrevet vægt på rationalitet, mens der ses bort fra de følelsesmæssige behov.

Ofte møder personer med dette schema de diagnostiske kriterier for obsessive-compulsive personality disorder, specielt hvis personen også har schemaet ufravigelige normer. De to schemaer til sammen vil imødekomme og inkludere næsten alle kriterierne for OCD.

Schemaet følelsesmæssig hæmning har ofte rod i en barndom, hvor forældre eller andre autoritetsfigurer har skammet barnet ud, hvis det spontant har givet udtryk for følelser. Man kan sige at der også er tale om et kulturelt schema, idet nogle kulturer lægger stor vægt på følelsesmæssig kontrol, har du f.eks. hørt joken ”så var der den skandinaviske mand der elskede sin kone så højt, at han var lige ved at sige det til hende”. Schemaet kan leve i generationer, hvor den underliggende opfattelse er at det er dårligt at vise følelser, at tale om dem eller handle impulsivt på dem, hvorimod det er godt at holde følelser for sig selv. Da personer med dette schema ofte tilbageholder følelser og er overdrevet selvkontrollerende kan de fremstå fjerne eller fjendtlige.

Følelsesmæssigt hæmmet schema
Følelsesmæssig hæmning, svært at udtrykke følelser

I romantiske relationer finder den følelsesmæssigt hæmmede person ofte sammen med en partner, der er følelsesfuld og impulsiv. Måske som en måde at komme i kontakt med den del af dem selv, som er hæmmede. Men det ses ofte, at denne parkonstellation polariseres yderligere med tiden, nogle gange med det udfald, at der udvikles en fjendtlighed overfor de kvaliteter der først var tiltrækkende ved partneren. Den følelsesfulde partner håner eller nedgør den hæmmede og den hæmmede partner ringeagter intensiteten hos den følelsesfulde.

Mål for behandlingen
Det primære mål for behandlingen er at hjælpe personen med at blive mere følelsesmæssigt ekspressiv og spontan. Behandlingen sigter mod at hjælpe personen til at udtrykke følelser på passende vis, i forhold til den situation, de på et givent tidspunkt befinder sig i. Personen lærer at udtrykke vrede og aggression på passende vis, og engagere sig i flere aktiviteter der har til formål at have det sjovt, eller tale om følelser og udtrykke dem. De lærer at værdsætte følelser i samme grad, som de værdsætter det rationelle og stopper med at kontrollere andre, ved at ydmyge følelsesmæssige udtryk. Målet for behandlingen er, at personen ikke længere skammer sig over sine egne følelser, i stedet for at hæmme dem, giver de både sig selv og andre tilladelse til at føle og udtrykke følelser mere ekspressivt.

Jefferey Young har identificeret maladaptive og dysfunktionelle schemaer, følg et link herunder for et overblik eller en detaljeret beskrivelse af de enkelte schemaer:

Scroll to Top