Ung og tvivlende

Som ung kan det være en udfordring at finde en retning i livet der giver mening.

Vi kan opleve, at vi gerne vil i en bestemt retning, men ubevidst kan føle os styret mod noget andet. Det kan være, at du kæmper med lavt selvværd og angst, det afholder dig måske fra at udvikle dig og gå i den retning du egentlig drømmer om. Det kan også være, at du finder sammen med en kæreste, for efter noget tid at stå overfor samme konflikter, at opdage, at du gentager de samme, som du oplevede i et tidligere forhold. Måske har du rigtig svært ved at knytte dig i nære relationer og undrer dig over hvorfor du har det sådan. Uanset hvilken grund der er til at du gør som du gør, så er der mulighed for at ændre sig og udvikle nye evner. Livet handler om udvikling og det er ikke altid, at vi har fået den hjælp vi skulle bruge til at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at indfri vores drømme og håb.

Ung og tvivlende
Ung og tvivlende

Det er muligt at komme videre
Jeg tilbyder dig hjælp i form af kognitiv terapi og schema terapi samt motiverende samtaler. Det kan hjælpe dig til at få indsigt og viden om de tanker og følelser du har og hvordan de hænger sammen med det du gør. Terapien kan også give dig redskaber til at håndtere angst og negative tanker. Du vil i samarbejde med mig finde nye måder at klare dit liv på. Jeg vil hjælpe dig med, at reflektere over dine muligheder i livet, samtidig med at schema terapien kan reparere de psykiske ar der kan være, hvis du ikke har fået den hjælp og støtte du havde brug i dine tidlige år. Det kan også være, at du mener, at du har fået al den hjælp og støtte, som du havde brug for og derfor bebrejder du dig selv, at du ikke bare kan tage dig sammen og klare det du skal. Jeg vil gennem schema terapien hjælpe dig med at finde ind til de områder i din personlighed, som dominerer dine tanker, følelser og handlinger. Jeg ved af erfaring, at det ikke er let selv, at gennemskue hvorfor tingene er som de er. Når noget ikke lykkedes er vi hurtige til at bebrejde os selv eller også kaster vi al skyld over på andre. Men uanset hvad du gør, så findes der en vej til at finde balance i livet.

Her kan du læse mere om min tilgang til Terapi for unge.

Ring og få mere at vide på 42 91 54 40 eller skriv til dianna@ipsyk.com

iPsyk - Dianna Schou
Dianna Schou
Psykolog
Scroll to Top