Hjælp og forebyggelse ved seksuelle digitale krænkelser

Hvorfor er det vigtigt at tale om digital dannelse og digitale krænkelser?

Hjælp og forebyggelse ved seksuelle digitale krænkelser 1
Seksuel digital krænkelse kan forebygges

Online medier har ændret måden vi er sammen på. Flere og flere børn, unge og voksne bruger tid på forskellige platforme hver dag. Vi ser billeder og læser kommentarer fra hinanden i en udtrækning som ikke tidligere er set. På den måde forholder vi os til en enorm mængde af social information som vi også mentalt skal bearbejde.

Redbarnet beskriver en typisk dag for et barn eller ung således:

Vågne, – Tjekke net, mobil, tv – Spise morgenmad, – Tjekke net, mobil, tv, – Skole, – 1 frikvarter, – Tjekke net, mobil, tv, – Frokost, – Timer i skole, – Tjekke net, mobil, tv, – Klub / Fritidsaktivitet, – Tjekke net, mobil, tv, – Hjem, – Tjekke net, mobil, tv, – Aftensmad, – Tjekke net, mobil, tv, – Evt Spil, eller chat, – Sove

Måske ligner det i virkeligheden også voksnes mønster, vi kigger rigtig ofte på vores telefon eller andet digitalt device og det er rigtig ofte nogle af de sociale medier vi orienterer os i. Al den information vi får gennem de sociale medier, forholder vi os til enten bevidst eller ubevidst.

Vi søger typisk information på nettet og de sociale medier når vi står overfor spørgsmål, det kan være sig lige fra ”hvordan takler jeg en narcissist” til, ”hvilke top 10 rejsemål findes i Thailand”. Alle vores spørgsmål kan der søges besvarelse på og mange spørger ofte Google. Men hvad med den information vi får, er den pålidelig og tilstrækkelig til at vi kan træffe gode beslutninger? Det er altid vigtigt at se og vurdere sin kilde, altså være kilde kritisk. Hvem er det der udtaler sig om et emne og hvilket belæg har den person for at sige som de gør. Det er vigtigt at spørge sig selv om der er andre pålidelige personer der bakker op om det der bliver sagt. Mange faktorer er på spil når der bliver publiceret eller annonceret en holdning på internettet, penge, politik og popularitet, man kan kalde det de tre store P’ér. Vurder din kilde, handler det om at tjene penge, altså skjult reklame. Er det unuanceret politisk propaganda eller søger personen at blive populær. Hvad er formålet med det der bliver sagt eller vist? Og hvordan påvirker det dig?

Kontakt og sociale fællesskaber

Børn, unge og voksne mødes og deler deres liv og verden på snapchat, instagram, Facebook, Twitter, tik tok m.fl. De ser videoer og indlæg fra hele verdenen og alle mulige mennesker har mulighed for at skabe kontakt til os og vores børn. På mange måder vil jeg mene at vi er blevet overhalet af teknologien, det har aldrig før været muligt, så hurtigt og så visuelt, at komme i kontakt med en person fra den anden side af kloden som det er i dag. Man kan sige at det er på godt og ondt, mulighederne for at danne sociale netværk er enorm. Det kan være rart at kunne sidde i sin stue, eller på sit værelse og mødes med mennesker fra andre steder i verdenen, eller lave jokes med sine skolekammerater og kollegaer uden nødvendigvis at skulle hjemmefra.

Vi kommunikerer online via chat, sms, Teams, Zoom og andet. De sociale medier er blevet en del af vores hverdag og det er ikke kun dårligt. Unge i dag bruger de sociale medier som en del af deres identitetsdannelse. De afsøger grænser og identitet via online søgninger og fællesskaber og det skal ikke forbydes.

En ting er dog markant ved online kommunikation. Vi er ikke i samme grad i følelsesmæssig kontakt til den person vi sidder overfor. Vi påvirkes ikke i samme grad af hvordan personen reagerer på det vi siger, andre tænker måske heller ikke i samme grad over, hvordan vi reagerer følelsesmæssigt, på det de meddeler, enten visuelt eller skriftligt. Intet er lettere end at blive ramt og stødt af det en anden person u-filtreret skriver i en følelsesmæssig storm og når publikum pludselig tæller flere end en til to personer, er det næsten umuligt at kommunikere på måder som ikke vil ramme en i gruppen af deltagere.

Det er i sidste ende kun os selv vi kan være vågne overfor. Vi kan spørge os selv, hvor meget når jeg at stoppe op og tænke over virkningen af det jeg sender ud på nettet? eller hvor god er jeg til at reflektere over min måde at reagere på, når jeg hører og ser ting på nettet. Hvordan kan det jeg sender ud påvirke den måde jeg bliver set og opfattet på? Og er det sådan jeg ønsker at give indtryk af mig selv til andre?

Det er os voksne der kan tage ansvar og være med til at skabe digital dannelse hos os selv, vores børn og vores unge. Heldigvis er der råd og hjælp at hente, center for digital dannelse har udviklet materiale som kan hjælpe os videre på vej. (link)

Hvad er digital dannelse?

Center for digital dannelse definerer begrebet således:

”Digital dannelse handler om at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.
Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Det gør du ved at forholde dig positiv, men også kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.”

Men du tænker måske, hvorfor kan vi ikke bare taste og snappe os selv derudaf og lade det være op til folk selv at navigere i den digitale verden?

Hvorfor er det vigtigt med digital dannelse?

Udvikling og fremskridt op gennem historien har vist, at vi er nødt til at forholde os til bagsider af de produkter menneskeheden har opfundet, det ved vi efterhånden fra udvikling inden for flere forskellige områder bl.a. medicinsk brug og våbenudvikling.  De fleste ting menneskeheden har opfundet kan have en skyggeside og en af skyggesiderne ved de digitale medier er muligheden for at misbruge det digitale online redskab. Vi ser det i form af identitets tyveri, Hacking, Phishing og falske profiler. Programmer i tv fortæller os om hvordan nogle bliver frarøvet penge og personlige data. Men det er ikke kun penge og personlige data der er jagtet. Det er også vores børn og de unges krop og identitet der er i fare. Jeg vil ikke lyde som en dommedags profet, for jeg tænker ikke det er der vi er, men jeg vil opfordre til at tage den digitale dannelse alvorligt. Meningen med at udvikle en solid digital dannelse, både hos os selv og vores børn og unge er, at forebygge mod fremtidige digitale krænkelser.

Hvad er digitale krænkelser?

Digitale krænkelser er et bredt begreb, der spænder over en lang række krænkende handlinger, som primært foregår via de sociale medier. Digitale krænkelser kan være ulovlige, men behøver ikke at være det. Fælles for dem er, at de er ubehagelige, grænseoverskridende og invaderende, og at de ofte har konsekvenser for hele den krænkedes hverdagsliv.

Idet mere og mere af vores liv leves online, gør det os stadig mere udsatte i forhold til digital vold og digitale krænkelser.

Vi har hørt om umbrella sagen, hvor en ung pige på 15 år optages af en gruppe drenge mens hun har sex, videoen deles vidt og bredt og er en af de største sager vi kender herhjemme om sexuel digital krænkelse. Pigen har lidt utrolig psykisk overlast og det har kostet hende mange ressourcer at komme sig nogenlunde efter hændelsen. Jeg har sat et link til en podcast sidst på denne side. Det er muligt at høre mere om emnet i en podcastserie ved navn: min teenager deler da ikke nøgenbilleder.

Digitale krænkelser kan ramme alle uanset alder og køn. Det er endnu ikke afklaret, hvor udbredt problemet med digitale krænkelser er. Rådgivninger og andre aktører på feltet og i landsdækkende medier, formoder, at omfanget er stort. I den mest omfattende internationale undersøgelse om digital chikane mod kvinder (FRA, 2014) lå Danmark blandt de lande, hvor kvinder er mest udsat for digital chikane. Hele 18% af kvinder i Danmark svarede, at de havde oplevet digital chikane siden deres 15. år. Ifølge en undersøgelse foretaget af Amnesty International (2017) oplever næsten én ud af fem kvinder i Danmark digitale krænkelser. Det er dog ikke kun kvinder og piger der krænkes, drenge og mænd udsættes også for digitale krænkelser og misbrug, de anses ofte ikke som ofre og anmelder det ikke eller søger ikke hjælp til det så ofte som piger og kvinder gør.

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) beretter om en stigning i anmeldelser af digitale sexkrænkelser, ligesom det er tilfældet med andre former for online kriminalitet. De er dog overbeviste om, at der er et stort mørketal af personer, der aldrig anmelder at de har været udsat for digital krænkelse. Mange skammer sig og kan have svært ved at tale om det.

Sletdet rådgivningen hos Børns vilkår beretter om børn fra 9-12 år der udsættes for seksuelle digitale krænkelser, men som heldigvis har et sted de kan henvende sig. Det er vigtigt at vi som forældre eller andre voksne i børn og unges liv ikke kommer til at pålægge børn og unge skyld og skam, såsom ”hvorfor delte du nu også det billede, når du ved at det skal man ikke gøre”. Det at pålægge skyld eller bebrejde den unge eller barnet hjælper ikke til at få skabt en åben dialog om, hvordan vi skal forholde os til identitetsdannelse og brug af sociale medier.

Der findes mange forskellige former for seksuelle digitale krænkelser, hvor nogle kan have alvorlige konsekvenser for den krænkede.

Der er ulovlig deling af billedmateriale, enten optaget uden samtykke eller med samtykke, hvor det senere deles som en form for hævn, udskamning eller afpresning. Der findes digital chikane, børn og unge kan kontaktes af en groomer (ældre person, der forsøger at dyrke et tillidsbånd op med barnet, for derefter at misbruge og skaffe sig adgang til seksuelt grænseoverskridende handlinger via digitale online medier). Sextortion hvor en person presses til at gøre ydmygende og dybt krænkende ting foran krænkeren online eller optaget og delt, ofte med trusler som en del af krænkelsen. Der er billedmisbrug, Deep fake porn og fake porn, hvor ansigter sættes ind på et falsk billede og redigeres, så det ligner, at det er den krænkede der deltager. Der er Upskirting, billeder taget op under nederdel eller kjole uden den krænkedes vidende. Man kunne blive ved, der findes et utal af forskellige former for seksuelle digitale krænkelser.

Hvorfor er digital dannelse vigtig?

Vi har fået et redskab i hånden og adgang til det meste gennem vores digitale enheder og internetadgang. Det er en form for virtuel medieskabt eksistens vi kan skabe os selv igennem, det er i og for sig i orden og spændende, men det fordrer at vi tager det seriøst med dannelsen af ansvarlig opførsel både i og uden for den digitale verden.

Det er en myte at seksuelle digitale krænkelser ikke er lige så alvorlige som krænkelser i den fysiske verden. Der er to ting der gør sig gældende:

  1. Den digitale verden er med online brug og virtuelle virkemidler i den grad ved at overskride grænsen til den fysiske verden. Et barn der tvinges til at penetrere sig selv med et objekt, er udsat for et alvorligt fysisk og psykisk overgreb både digitalt men også i den virkelige verden.
  2. Online deling bliver ved og ved, når først noget er optaget og delt kan det deles igen og igen. Det betyder at krænkelsen ikke bare foregår en gang, men gentagne gange. Det er på den måde umuligt for den krænkede at slippe væk fra krænkelsen, man kan blive nødt til at finde en måde at leve med krænkelsen på i sit hverdagsliv, det vil kræve en enorm mental styrke og vedholdenhed fra den krænkede.

Digital dannelse i en tidlig alder kan forhåbentlig forebygge digitale krænkelser, ved at opdyrke en form for etisk ansvarlighed omkring brugen af digitale enheder, sociale medier og internettet. Bare fordi vi har adgang til alt muligt og det ikke umiddelbart har konsekvenser fordi vi ikke kan føle med den person der rammes eller krænkes, så betyder det ikke at det er uden konsekvenser.

Det er ulovligt at dele billeder af andre, som er private eller kan være krænkende (fx intime billeder), hvis man ikke har fået samtykke til det. Det er derfor en god idé altid at spørge om lov før du poster billeder, videoer eller informationer, som omhandler en anden person. Tænk også på at en person kan trække et mundligt samtykke tilbage. Det samme gælder for de billeder, som du sender til andre – det kan fx. være strafbart at sende et ‘dickpic’, hvis personen ikke klart og tydeligt har sagt ja til, at du må sende det til dem, det er krænkelse og kan nærmest sammenlignes med blottelse.  

Husk, at hvis personen på billedet er under 18 år, og hvis billedet er af seksuel eller pornografisk karakter, kan det stadig være strafbart ifølge straffeloven at dele billedet, selvom personen har givet lov.   Det er vigtigt at vi lærer os selv, vores børn og vores unge, at beskytte sig selv og hinanden, både i den virkelige verden og på de digitale online platforme, uanset hvor sociale de end måtte være.

Hjælp til at komme videre efter seksuelle digitale krænkelser

Har du været udsat for seksuelle digitale krænkelser er der hjælp at hente, blandt andet hos: https://sletdet.redbarnet.dk og https://digitaltansvar.dk/faa-hjaelp/ Sletdet rådgivningen henviser til psykologer der er uddannet i at hjælpe hvis du har været udsat for krænkelse.

Jeg er også selv uddannet til at hjælpe dig med at komme videre efter at være blevet udsat for seksuel digital krænkelse, men også hvordan du kan beskytte dig imod det.

Hvis du er ung mellem 15 og 20 år og ønsker at deltage i et forløb med andre der har været udsat for seksuelle digitale krænkelser, så er du velkommen til at tage kontakt til dianna@ipsyk.com Hvis du ønsker at få hjælp individuelt, er det også muligt.

Link til podcast hvor pigen fra umbrella sagen selv udtaler sig

Link til en podcast serie om temaet seksuelle digitale krænkelser

Scroll to Top