Ofre sig schema

Personer med "ofre sig" schemaet er ofte overempatiske, de opfatter meget hurtigt lidelse hos andre.

Modsat schemaet underkastelse oplever personen at alt det de gør for at hjælpe, er frivilligt. De gør, hvad de mener er rigtigt. De hjælper for at undgå at andre føler smerte og for at undgå skyldfølelse eller egoisme. Det kan også være for at bevare forbindelsen til en de opfatter som svagere ”needy”. De kan virke overansvarlige og med et højst empatisk temperament.
Fysiske symptomer er almindelige det kan f.eks. være – hovedpiner, fordøjelsesproblemer, kroniske smerter, eller udpræget træthed. De fysiske symptomer kan være resultat af stress, fordi personen giver så meget af sig selv, men modtager kun lidt. Dog kan fysiske symptomer også være en måde at give sig selv lov til at modtage omsorg fra andre.
Når en person har schemaet “ofre sig”, kan der ligge en mangel på nærhed og kærlig kontakt under. Det kan give problemer i nære relationer og parforhold. f.eks.
  1. Ikke fortælle sin partner hvad man har brug for og samtidig føle skuffelse over at egne behov ikke bliver mødt af partneren
  2. Fortæller ikke partner om følelser og oplevelser der har påvirket en i løbet af dagen. Men går med en skuffelse over ikke at føle sig forstået af partneren
  3. Tillader ikke sig selv at være sårbar, så partneren kan give beskyttelse eller guide
  4. Føler sig frarøvet (mangler og savner omsorg, varme og nærhed) men siger ikke noget, bærer i stedet nag i det skjulte
  5. Bliver vred og krævende
  6. Anklager konstant partneren for ikke at være omsorgsfuld nok
  7. Bliver distanceret og fjern – trækker sig følelsesmæssigt tilbage
Ofre sig schema
Ofre sig for andre på bekostning af egne behov
Mål for behandlingen
Målene for behandlingen centrerer sig om at hjælpe personen med at forstå på et dybt følelsesmæssigt plan, at alle har lige ret til at få behov mødt. Det er vigtigt at personen begynder at mærke egne naturlige behov og lærer at udtrykke dem ansvarligt til omgivelserne. Personener der ofrer sig har som regel blokeret for at mærke egne behov, de opfatter ikke egne behov bevidst. Her hjælpes personen til at blive bevidst om egne behov, også dem der tidligere ikke er blevet mødt. Alle har samme ret til at få deres behov mødt.
Konsekvenserne ved at ofre sig, har ofte en høj pris i form af vrede, nag, depressioner, smerter, stress, mm. Personen hjælpes til at se omkostningerne ved at ofre sig og i stedet turde sige fra, eller bede mere direkte og ansvarligt om det de har brug for. Et andet vigtigt mål er at sænke personens overansvarlighed. De overvurderer ofte andres sårbarhed. Som regel er andre sjældent så sårbare og skrøbelige som personen tror. Derfor arbejdes der kognitivt på at slippe vurderinger af andre som svage og skrøbelige.  I stedet fokuseres der på at mærke egne behov og lade andre imødekomme ens behov, f.eks. ved at spørge mere direkte efter det man har brug for og ønsker sig. Det indebærer at personen tillader sig selv at være sårbar og vise det til sine nærmeste og tillader at andre passer på dem og imødekommer deres behov.

Jefferey Young har identificeret maladaptive og dysfunktionelle schemaer, følg et link herunder for et overblik eller en detaljeret beskrivelse af de enkelte schemaer:

Scroll to Top