Schema: Fiasko, mislykkes i arbejdsliv, karriere, studie

Personer som har dette schema føler sig underlegne i kompetence, karriere, status eller begavelse. De føler de har fejlet eller fortsat fejler inden for områderne:

 • Karriere
 • Penge
 • Status
 • Skole/uddannelse
 • Sport

 

De føler sig fundamentalt utilstrækkelige sammenlignet med andre på deres niveau. De kan føle at de er:

 • Dumme
 • Kluntede
 • Talentløse
 • Uvidende
 • Uden succes
 • At de i sagens natur ikke har det der skal til, for at de kan få succes

 

Typisk adfærd er at de overgiver sig til schemaet ved at de ubevidst kommer til at sabotere det for dem selv. Det gør de ved at:

 • Præstere halvhjertet
 • Bruger undvigende adfærd såsom at udsætte eller slet ikke udrette

 

Andre overkompenserer for schemaet, det giver sig til udtryk ved at personen overpræsterer. Selvom personen grundlæggende tror at de ikke er lige så smarte, talentfulde eller dygtige som andre, så kæmper de for at modbevise det og udligne forskellen ved at arbejde ekstra flittigt. Personen er ofte ret succesfuld, men føler de snyder og kan blive afsløret. Udadtil ser de succesfulde ud, men på indersiden føler de at de er lige på nippet til at fejle.

Mål for behandlingen

Det er vigtigt at finde ophavet til schemaet og tilrettelægge det terapeutiske forløb efter schemaets specifikke udvikling tidligere i livet.

Det centrale mål for terapien er at få personen til at føle sig mere vellykket og blive lige så succesfuld som deres jævnaldrende. (selvfølgelig inden for realistiske rammer af personens evner, talenter og muligheder).

Det vil som regel involvere et af 3 scenarier:

 1. At øge personens niveau for succes ved at opbygge evner og tillid til sig selv. Formålet er at personen ikke længere overgiver sig til schemaet, men i stedet udvikler evne til at præstere det de kan og tro på at det er godt nok. Undvigende adfærd får ikke længere lov til at sabotere personens arbejde.
 2. Hvis personen faktisk allerede er succesfuld i forhold til deres potentiale, så involverer målet at hæve vurderinger af egen succes og eller forandre deres perception af andre jævnaldrendes succes. Formålet er at udvikle personens evne til at sætte egne evner i et realistisk perspektiv samtidig med at de også lærer at vurdere andre mere realistisk.

Dette scenarie involverer at hjælpe personen med at acceptere begrænsninger i de evner som personen ikke selv er herre over, men stadig føle sig værdig i sig selv. (Det kan f.eks. være hvis der er tale om ADHD, ordblindhed mm.). Formålet er at finde et realistisk niveau for personens ydeevne og hjælpe ham/hende med at finde accept. På den måde vil mønstret ændres, da personen ikke længere vil føle at de skal præstere på samme niveau som andre med de konsekvenser, at de bliver fastholdt i en følelse af fiasko.