Coronavirus og Covid 19

I disse tider med Coronavirus tænker jeg, at der er behov for oplysning, om hvordan jeg forholder mig til dette når vi mødes i klinikken

Jeg har valgt at gennemføre samtaler og så tage nogle vigtige forholdsregler; jeg spritter dørhåndtag, kontakter og vandhaner af inden du kommer, og vi undlader at hilse med håndtryk eller knus. Desuden luftes der grundigt ud i lokalet efter hver session. Tiderne mellem sessioner er spredt så de ikke ligger tæt på hinanden. På den måde undgås øget kontakt med andre mennesker. 

Det er de foranstaltninger jeg har valgt at praktisere for at vi kan føle os trygge ved at omgås hinanden. 

Hvis du på dagen føler dig syg eller ved at du har været udsat for smitte. Så beder jeg dig melde afbud eller at vi i stedet aftaler at holde session online (via signal eller facetime) eller telefonisk. Jeg har pt afskaffet den normale afbestillingsfrist på 24 timer. Hvis du er nødt til at melde afbud, men stadig gerne vil gennemføre terapisessionen, så lad os aftale at gennemføre den online eller telefonisk. 

Venlig hilsen Dianna Schou

Forebyggelse af Coranavirus hos iPsyk
Forebyggelse af Coranavirus hos iPsyk